Γιώργος Βουδούρης

Founder & Expert Krav Maga Instructor

IKMF Lead Civilian Instructor, εξειδικευμένος για Πολίτες, Γυναίκες, Παιδιά

Έλλη Νταλίπι

Krav Maga Instructor

IKMF Lead Civilian Instructor, εξειδικευμένη για Πολίτες, Γυναίκες, Παιδιά

Κάρμεν Παϊτέρη

Krav Maga Instructor

IKMF Civilian Instructor, εξειδικευμένη για Πολίτες, Παιδιά