Γιώργος Βουδούρης

Founder & Expert 2 Krav Maga Instructor

IKMF E2 Lead Civilian Instructor, εξειδικευμένος για Πολίτες, Γυναίκες, Παιδιά, Combat Fighting

Αλεξάνδρα Κώτση

Expert 1 Krav Maga Instructor

IKMF E1 Krav Maga Instructor, εξειδικευμένη για Πολίτες, Παιδιά, Combat Fighting

Έλλη Νταλίπι

Expert 1 Krav Maga Instructor

IKMF E1 Lead Civilian Instructor, εξειδικευμένη για Πολίτες, Γυναίκες, Παιδιά